AVG

Ook stichting Almelo Allee heeft sinds 24 mei 2018 te maken met de AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming). Wat dit voor u kan betekenen wordt in dit artikel uitgelegd.

Nieuwsbrief

U kunt zich desgewenst abonneren op de nieuwsbrief van Menzis Almelo Allee. Sinds 24 mei 2018 kunt u dit doen door u aan te melden via de website of door op uw aanmeldingsformulier voor één van de activiteiten van Menzis Almelo Allee het vakje bij “ik abonneer mij op de nieuwsbrief” aan te vinken. Als u zich via de website aanmeldt, ontvangt u een mail waarmee u uw inschrijving moet bevestigen.

Ten behoeve van de nieuwsbrief bewaren wij enkel uw mailadres.

Indien u voor 24 mei in het mailbestand voor de nieuwsbrief terecht bent gekomen, kan het zijn dat u niet expliciet gevraagd bent om u te abonneren. Wij verzoeken u, indien u ongewenst onze nieuwsbrief ontvangt, om zich af te melden. Dit kan simpel door onderaan de eerstvolgende nieuwsbrief op “afmelden” te klikken. Uw mailadres wordt dan uit ons bestand verwijderd.

Persoonsgegevens

Van deelnemers aan een activiteit van Stichting Menzis Allee bewaren wij enkel de gegevens die van belang zijn voor de activiteit, evt. uitslagen en voor statistieken. Voor statistieken worden de gegevens geanonimiseerd.

Foto’s

Foto’s gemaakt in de openbare ruimte mogen gepubliceerd worden zonder toestemming van de personen die gefotografeerd worden, tenzij deze foto’s gekoppeld worden aan persoonsgegevens. Een foto op zich wordt niet gezien als een persoonsgegeven.

Een uitzondering hierop is publicatie van foto’s waarbij er namen gekoppeld worden aan de gefotografeerde persoon. Opgenomen in het reglement van stichting Almelo Allee is dat de deelnemer bij inschrijving bij voorbaat toestemming verleend aan Stichting Almelo Allee voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakt foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is en/of waaraan zijn/haar naam gekoppeld is.